Az izsor kultúra

Az izsor hagyományőrzés letéteményese a központi településhez kötődő Izsor Néprajzi Múzeum, valamint a Šoikula nevű nemzetiségi kulturális szervezet is.
Az önkormányzati jelkép és annak színei is izsor hagyományokból erednek. A címer arany mezőben repülő vörös színű szajkót ábrázol, amely azúrkék nyakláncot tart a karmaiban, a lánc alkotóelemei talpas keresztek, amelyek fecskefarokban végződnek. A kék-arany-vörös színegyüttes megjelenik az izsor nemzetiségi zászlón is, amely függőleges osztatú. A két szélső negyed rész kék, a két negyednyi középső rész pedig aranyszínű. Az arany mezőben vörösszínű izsor népi motívumok láthatók.
Kulturális szervezetük jóvoltából egyre gyakrabban bonyolítanak le folklóralapú nagyrendezvényeket. Ebben jó az együttműködésük a velük élő vótokkal és ingermanlandi finnekkel is. Csoportok alakulnak táncaik és dalaik hagyományőrző szándékú előadására. Különösen asszonyaik és lányaik nagy becsben tartják és ünnepeiken, együttléteiken hordják is az eredeti népviseletüket. Népművészeik, kézműveseik, kismestereik különösen kitűntek a szövés, a vesszőfonás, a fazekasság és a famegmunkálás területén.
A magukat izsornak tartók a közelmúltban már féltucat izsor nyelvű könyvet adtak ki saját költségükön, és továbbiak állnak előkészületben, valamint szorgalmasan készítik részben orosz, de már főleg izsor nyelvű honlapjaikat is. Irodalmi nyelvük kidolgozására eleddig sor sem kerülhetett. Írásbeliségüket évezredünk elejére sikerült megalapozniuk, a véglegesítés folyamata napjainkra talán lezárulóban van. Számottevő szépirodalmi művük eddig még nem született. Gazdag viszont a népdal- és a népmesekincsük. A Kalevala több részletét náluk gyűjtötték. Az izsor Larin Paraske éneke alapján a falu papja harminckétezer sort jegyzett föl. Az asszony nagy becsben áll a finnek körében, Helsinkiben szobra van, és több festmény is készült róla. A nép ősi varázsigéi, lakodalmi énekei és halottsiratói, imái egy tőről fakadnak karél társaik hasonló műfajú rigmusaival.
Aktuális különlegesség, hogy feltöltötték a Világhálóra az első izsor popdalt, amelynek szövege eleve izsorul íródott. Előadói olyan fiatalok, akik Szentpétervárott egyre többekkel együtt szüleik, nagyszüleik ősi nyelvét tanulják vissza.