Nyelvtan

Az itt következő rövid izsor nyelvtani leírás közel sem tekinthető teljességre törekvőnek.
Kifejtési módja elsősorban a hangtani és a főbb alaktani tudnivalókra összpontosít. A szókincs gyarapításának módjaival, valamint a mondattani ismeretekkel foglalkozó része pedig éppen csak érintőleges megjegyzések rövid sora.
A rövid izsor nyelvtani fejezet alapján a szótári részek segítségével izsor szöveg fogalmazásába kezdeni – a nagyon egyszerű mondatok alkotásának kivételével – önmagában, azaz anyanyelvi kontroll nélkül még túl merész vállalkozás lenne.
Ugyanakkor összefoglalási szándéka szerint a leírás képet nyújt az izsor nyelv néhány főbb jellegzetességéről, és esetleg módot ad a rokonaival történő összehasonlító nyelvészeti kutatásokra is.