E,É

ebéd – lounaz XVIII
ebédel – lounastassa XV
éber – varalliin XIII
ebihal – naappapää I
ébreszt – havahuttaa IV
ecet – etikka VIII; purema VIII
edény – 1. [tányér, pohár] assiat VII Plur.; 2. [fazék, lábos] pata IV
édes – magja IV
édesanya – emoi III
édesít – makenuttaa IV
édesített – makertava VIII
édeskés – maikkia VII; änkelä VIII
ég I fn – taivaz XVIII
ég II verb – 1. [lángol] pallaa III; 2. [fáj] vihavojja V
egér – hiir X
égerfa – leppä VIII
egész – kaik; koko; kokonain XIII
egészen – aivaa; kaikkenee; kokonaisseen; varsii
egész nap – päivitee
egészség – tervehyz XX
egészséges – terve XVI
éget – polttaa IV
égő mn – tulleekaz XVIII
égöv – vööhyke XXI
égszínkék – vaaliansinniin XIII
egy szn – yks
egyáltalán – yhtää
egybegyűjt – koota XII
egybeillik – yhetä X
egybekötés – yhtehyz XX
egyből – järestä
egyedül – icepäinee; yksintää; yksitää
egyedülálló – yhteläin XIII
egyedüli – ainava VIII
egyedüllét – yksinolo II
egyenes – oikia VII; soora VIII
egyenesen – oikii; sooraa
egyenként – yksi
egyenletes – tassain XIII
egyenletesen – tassaa
egyenlő – tassain XIII; vertahiin XIII; yhenlaajain XIII
egyenlően – samoi; tassaa
egyenruha – verkapuku II
egyes fn – yksikkoi III
egyesít – liittää IV; yhistää IV
egyesítés – yhtehyz XX
egyes szám [nyelvtan] yksikkö II
egyesül – 1. liittyssä XIV; yhistässä XV; 2. [fizikailag] yhistyä II
egyesülés – yhissöz XII; yhtehyz XX
egyesület – yhissöz XII
egyetért – ymmärtää VII
egyetértő – yksmeeliin XIII
egyetlen – ainava VIII; yhtenäin XIII
egyéves – yksvoottiin XIII
egyforma – samanlain XIII; vertahiin XIII; yhelläin XIII; yhenlaajain XIII
egyformán – samoi; yksiin
egyhangú – yhen taholliin XIII
egyhangúlag – yhen tahollizeest
egyidejű – yhtaikahiin XIII
egyidejűleg – yhtaikkaa
egyidejűség – yhtaikaizuz XX
egyidős – yhenlaajaizikkäin XIII
egyik – yksii
egykor – kerran
egykorú – nykyaikahiin XIII
egymás – toin-toizen
egymás ellen – vastakkaizin
egymás hegyén-hátán – päälettäi
egymás mellett – rinnakkaizin
egymásnak háttal – seläkkäi
egymáson – päälettäi
egymásra – pääletykkee
egymás után – vooroppäi
egyoldalú – ykspooliin XIII
egyoldalúság – ykspoolizuz XX
egyre – yhtenää; yhtperrää; yhtpäätä
egység[felfogásbeli] yksikkö II
egyszer – kerran; konzka
egyszerre – yhtäkkistää
egyszerű – ykskertain XIII
egyszerűen – ykskertaizeest
egyszerűség – ykskertaizuz XX
egyszerűsít – ykskertaistaa IV
egyszerűsítés – ykskertaizuz XX
egyszerűsített – ykskertain XIII
együgyű – ykspooliin XIII
együgyűség – ykspoolizuz XX
együtt – yhez
éhes – 1. [állítmány] nälissää; 2. [jel-ző] nälkähiin XIII
éhezés – nälvimiin XIII
éhezik – nälviä II
éhező – nälkähiin XIII
éhség – nälkä VIII
éj – öö I
éjfél – syänöö I; öösyän XIV
éjfélkor – syänööl
éji  – öin XIII
éjjel I fn – öö I
éjjel II hsz – öittee
éjjeli – öin XIII
éjjeli bagoly – maljakakku II
éjjeliedény – ööassiia VII
éjjeliőr – öövahti II
éjjeli pillangó – unilintu II
éjjeli szállás – öösia VII
éjszaka I fn – öö I
éjszaka II hsz – öittee
éjszakai – öin XIII
éjszakázik – ööppyyä II
ék[eszköz] suuvve XVII
ekcéma – syyhelmä VIII
eke – adra IV
ékel – suutaa VII
ékszerész – kultaseppä VIII
el – väljää
él I  fn – särvi IX; terä VIII
él II verb – ellää IV; assuua II; elussella VIII
elad – mööksennellä VIII
eladás – möökki II
eladó fn – mööjä VIII
eladónő – mööjäkköi III
elágazás – hankala IV
elájul – laihtua II
elállít – lumpahua II
elalszik – 1. nukahtaa IV; tukehtua II; 2. [tűz, fény] sammua II
elámul – voikkaa IV
elárusít – mööksennellä VIII
elárusító fn – mööjä VIII
elárusítónő – mööjäkköi III
elátkoz – manata XI
eláztat – kastaa IV; valella VIII
elbágyad – räityssä XIV; turtua II
elbeszél – jutella VIII; kertoa III
elbeszélés – 1. jute XV; 2. [irodalmi] jutto II
elbocsát – laittaa III
elbődül – mykähellä VIII
elcsábít – veekutella VIII
elcsendesedik – malketa X
elcsitul – azettua II; malketa X
elcsodálkozik – voikkaa IV
elcsomagol – pakata XI
elcsúszik – lipsahtaa IV
elcsügged – lannistua II
eldob – mättää IV; räimätä XI; särätä XI
elé – eelee
eledel – rooka VIII; söökki II
éled – vilkastua II
éledezik – vilkastua II
elég mn – 1. [állítmány] vajjaa; kylitellee; 2. [jelző] piizata XI; riittää IV
elégedetlen – täytymätöin XIV
elégedetlenség – täytymättömyz XX
elégedett – tyytyväin XIII; täytyväin XIII
elégedettség – täytyväizyz XX
elegendő – 1. [állítmány] vajjaa; kylitellee; 2. [jelző] piizata XI
eléget – polttaa IV
elégetés – polttamiin XIII
elege van – kyllyttää IV
eléggé – kyllääst; ohto
elegyenget – lakenuttaa IV
elejt – puottaa IV; tokutella VIII; tokuttaa IV
élelem – elättämmiin XIII
élelmez – elättää IV; sööttää IV
élelmező fn – sööttäjä VIII
elemózsia – eväz XVIII
élénk – 1. kerkiä VII; ketterä VIII; näppärä VIII; syti II; vilkaz XVIII; 2. [szín] valkiain XIII
élénkség – näppäryz XX; vilkkahuz XX
élénkül – vilkastua II
elér – 1. [meg tud érinteni] kärkkyä II; päässä VIII; 2. [vmilyen mértéket] ehittää IV; 3. [egy pontra] ylttää IV; 4. [eredményt] ehtiä II
elernyed – ravveta XI
éles – terräävä VIII
eleség – rooka VIII
elesik – kapartua II
élesít – luizata XI
élet – elo II
életfogytiglan – eloiässää
életkor – ikä VIII
életlen – nyrhi II
élettelen – koolt in
eleven – kerkiä VII; ketterä VIII; syti II; vikkelä VIII; vilkaz XVIII
elevenség – vikkelyz XX; vilkkahuz XX
élez – luizata XI
elfagy – palella VIII; paleltua II
elfagyott – paleltuunt
elfárad – uuppuua II; väityä II; vässyyä II
elfáraszt – painaa III; väzyttää IV
elfásul – nyrihyssä XIV
elfelejt – unohtaa IV
elfelejtődik – unohtua II
elfog – napata XI; pyytää VII
elfoglal – vallata XI
elfojt – tukahuttaa IV
elfojtás – tukahuttamiin XIII
elfordít – kääntyä II; kääntää VII; väännellä VIII; vääntää VII
elfordul – kääntiissä XIII; vääntiissä XIII
elfordulás – pöörähöz XII
elfut – paeta X; päässä VIII
elfűrészel – sahata XI
elgémberedik – palella VIII
elgennyesedik – vizvata XI
elgörbít – vääristää IV
elgörbül – väärissellä VIII; vääristyä II
elgörbülés – vääryz XX
elgyengít – höblittää IV
elgyengül – höblentää VII
elgyengült – höbliä VII
elhagy – lakata XI
elhajít – mättää IV; räimätä XI; vizata XI
elhal – tukehtua II
elhallgat – malketa X; vajeta X
elhallgattat – vajentaa VII
elhalványodik – vaaleta X
elhelyez – azettaa IV
elhelyezkedik – azettassa XV; sihaita X
elhervad – räityä II
elhisz – uskoa III
elhív – pajjata XI
elhoz – tooa I
elhull – kapartua II
elhuny – pökkössä XIV
elhunyt fn – vainaja VIII
elhúzódik – jatkua II
elidegenedés – veerahantumiin XIII
elidegenedik – veerahantua II
elidegenít – veerahannuttaa IV
eligazít – opastaa IV
eligazodik – saa’a I; tolkkua II
elindulás – lähtö II
elirányít – johattaa IV; näyttää IV
elismervény – rapiska V
elítél – suutia II
eljár – 1. [idő] kulluua II; 2. [intézkedik] mänätellä VIII
eljárás – mänättely II; tapa IV
eljövetel – tulomoz XII
eljut – päässä VIII; ylttää IV
elkalauzol – opastaa IV
elkap – kopata XI; napata XI; pyytää VII; temmata XI
elképed – voikkaa IV
elképesztő – näökäz XVIII
elkerget – lykkiä II
elkerül – pakenuttaa IV; välttää IV; estyä II
elkerülhetetlen – välttämätöin XIV
elkeserít – murehuttaa IV; pahhuttaa IV
elkésik – mööhästyä II
elkészít – laittaa III; valmistaa IV
elkeveredik – erehtyä II
elkezd – alkaa III; aluttaa IV; kävvä I; noissa VIII
elkezdődik – alkua II
elkorhad – lahontua II
elkölt – mänättää IV; raizata XI
elkövetett – teht
elküld – laittaa III; lähettää IV
elkülönül – erahussa XIV
ellankad – väityä II
ellankaszt – väzyttää IV
ellaposodik – rätistyä II
ellapul – lutistua II; rätistyä II
ellát[élelmez] sööttää IV
ellátás – elättämmiin XIII
ellen – vastaa
ellenállás – vassoz XII; vastavoima VIII
ellenáramlás – vastaverta IV
ellenére – hoolimata; vastoin
ellenfél – vastustaja VIII; viholliin XIII
ellenkezik – vastustaa IV
ellenkezőleg – nurrii
ellenőr – päälkaccoja VIII
ellenőriz – tarkastaa IV
ellenőrzés – tarkassoz XII
ellenség – vastustaja VIII; vihameez XIX; viholliin XIII
ellenséges – vihameeliin XIII
ellenszegülés – vastavoima VIII
ellentétesen – vastahankaa
ellentmondó – vastahiin XIII
ellenvetés – vastaväite XV
ellenvető – vastahiin XIII
ellik – poikia II
ellop – kääpätä XI; rööstää IV; varassella VIII; varastaa IV
elmagyaráz – selittää IV
elmarad[haladásban] erahua II; jää’ä II
elme – äly II
elmegy – lä|htiä (rendhagyó: ~htömää; ~hen, ~htöö; ~ksin, ~ksi); poistua II
elméleti – tijjolliin XIII
elmerül – upota XI; vaippuua II; vajjossa XIV
elmesél – kertoa III
elmond – sanella VIII
elmosolyodik – nagrahtaa IV
elmúlik – kulluua II
elnevez – nimetä XI
elnevezés – nimmeetyz XII
elnök – ezimeez XIX; päälikköi III; päämeez XIX
elnyel – lainata XI; neelaissa VIII; vajottaa IV
elnyom – lannistaa IV; painaa III
elnyomás – lannissoz XII
elolt – 1. [tüzet] sammuttaa IV; tukahuttaa IV; 2. [lámpát] katkaissa VIII
eloltás – tukahuttamiin XIII
elolvad – sullaa IV
eloszt – jakkaa III
elosztás – jako II
élő – ellookaz XVIII
előad – ezittää IV; toimittaa IV
előadás – ezittämmiin XIII
előadó fn – ezittäjä VIII
előbb – ennemmäst; enneppäi; varahampaa
előbbi – eelliin XIII; entiin XIII
előbbre – etez; ettee
előeste – aatto II
előfordul – sattua II; tapahtua II
előírás – määrähöz XII; ohesääntö II
elöl – eez
előle – eest; eelt
elöljáró[rang] ezimeez XIX
elöljáróság – ezimeehyz XX
előny – etu II
előnyös – eulliin XIII
előre – 1. [irányban] etez; ettee; eicce; 2. [előzetesen] etukättee
elöregedett – rapistuunt; rappiia VII
elöregszik – rapistua II
előrehajlik – kyyrystässä XV
előrehalad – eetä X
előre-hátra – etez-takaz
előszó – ezisana IV
előszoba – euksi IX; euz XII
először – enstää; enziks; enzin
előtt – 1. [térben] eel; 2. [időben] enne
elővigyázatlan – varomatoin XIV
elővigyázatlanság – varomattomuz XX
elővigyázatos – varovain XIII
elővigyázatosság – varovaizuz XX
előzetesen – ennakoiz; etukättee
előző – eelliin XIII
elpakol – pakata XI
elpattan – toheta XI
elpazarol – mänättää IV
elposhad – märetä X; märkänöittää IV; märätä XI
elposhaszt – märkenyttää IV
elpusztít – tuhota XI
elpusztítás – tuhhoomiin XIII
elrabol – rozvota XI; rööviä II
elragadtatás – ihassoz XII
elránt – temmata XI
elrejt – kätkiä VI
elrendel – käskiä VI
elrendez – rääyttää IV
elrohaszt – märkenyttää IV
elromlás – viallizuz XX
elromlik – paheta X
elrongyolódik – hanskahua II
elront – ilata XI; raizata XI
elrothad – märetä X; märkänöittää IV; märätä XI; määntyä II
elsimít – lakkaitella VIII; silotella VIII
elsimul – silottua II
elsorvad – räityssä XIV
első – enzimäin XIII; etimäin XIII
elsősorban – enzikkää
elsötétül – tummentaa VII
elsüllyed – upota XI; vajota XI
elszakad – kateta XI; hanskahua II
elszakít – katata XI; riippooa III
elszalad – paeta X; päässä VIII
elszárad – kuivua II
elszegényedik – köyhtyä II
elszegényít – köyhyttää IV
elszomorít – murehuttaa IV; pahhuttaa IV
elszökik – laputtaa IV; päässä VIII
eltakarít – looa I
eltalál – satuttaa IV
eltart – 1. [gondoz] elättää IV; 2. [vmeddig] jatkua II
eltartás – elättämmiin XIII
eltartó fn – sööttäjä VIII
eltávolít – erottaa IV; veerahannuttaa IV
eltávolítás – erottammiin XIII
eltávolodás – veerahantumiin XIII
eltávolodik – veerahantua II
eltávozik – poistua II
eltelik – kulluua II
eltemet – havvata XII
eltép – hanzata XI; katata XI; riippooa III
eltérés – errutoz XII; välitöz XII
eltervez – suunnitella VIII
éltes – iäkäz XVIII
eltéved – eksyä II; erehtyä II
eltipor – polkia VI
eltitkol – salata XI
eltompít – tylcentää VII
eltompul – nyrihyssä XIV; tylccetä X; tylpetä X
eltompult – tylccä VIII
eltorzít – vääristää IV
eltorzul – väärissellä VIII; vääristyä II
eltör – katata XI; katkoa III; murtaa VII; särkiä VI
eltörik – kateta XI; murtua II; särkehyssä XIV
eltűnik – kaota XII; vajottaa IV
eltűr – terppiä II
elutasít – keeltähyä II
elutasítás – keeltähymmiin XIII
elutazik – matkustaa IV
elülső – etimäin XIII
elültet – istuttaa IV; juurtaa VII
elűz – lykkiä II
elvadul – villiintyä III
elvág – katata XI
elválás – erraahuz XII
elválasztás – 1. jaotuz XII; 2. [nyelvtan] jako II
elválik – erahussa XIV; erossa XIV
elvarázsol – noitoa III
elvesz – ottaa IV
elveszik – hävitä XI; hävviissä XIII; kaota XII
elveszt – hävittää IV; mänättää IV
elvesztés – männäätöz XII
elvesztett – mänätetty
elvet[eldob] räimätä XI; kylvää IV
elvisel – terppiä II
elvisz – tooa I
elzavar – lykkiä II
elzsibbad – turtua II
elzsibbaszt – turruttaa IV
ember – inmihiin XIII
emelet – kerroz XII
emelkedik – yletä X
emelő fn – vipu II
emelőkar – vipu II
émelyeg – oksennuttaa IV
émelygés – öökötöz XII
émelyít – öököttää IV
émelyítő – öököttävä VIII
emlékezet – meel X; muisti II
emlékszik – muistaa IV
én nm – miä
ének – laulu II
énekel – laulaa III
énekes fn – laulaja VIII
énekesmadár – tylly II
énekesnő – laulajakkoi III
enged – jättää IV; päästää IV
engedékeny – nodra VIII
engedelmeskedik – nöyrtyä III
engedelmeskedő – nöyrä VIII
engedelmesség – nöyryhyz XX; taipumiin XIII
engedély – lupa VIII
engedélyez – luvata XI
engedetlen – kräncci II; taipumatoin XIV
ennélfogva – siiz
ennivaló fn – eine XVI; rooka VIII; söökki II
enyhül – höblentää VII
enyv – liima IV
ép – ehjä VIII; terve XVI
epe – sappi II
epekedik – ikävöjjä V
épít – rakentaa VII
épphogy – vassa
éppígy – näinikke
éppilyen – näinmokkooma VIII
éppolyan – näinmokkooma VIII
éppúgy – näinikke
ér I fn [patak] oja VIII; ojukkain XIII
ér II verb[vhová] tulla VIII
érdeklődik – tiiussella VIII; tiiustaa IV; uella VIII; kyzytellä VIII
érdem – arvo II
erdő – meccä VIII
erdőcske – viita IV
erdőirtás – hakkuu VI
erdősűrű – rytyzikko II
erdőszél – mecänlaita IV
eredmény – tuloz XII
eredményes – tuloksekaz XVIII
eresz – räyssäz XVIII
ereszt – päästää IV
érett – kypsi II
érez – tun|tia (rendhagyó: ~tomaa; ~nen, ~too; ~zin, ~si)
érik – kypsyä II
érint – koskia VI; käzitellä VIII
erjed – kävvä I
érkezés – saapumiin XIII; tulo II
érkezési idő – tuloaika IV
érkezik – saapua II; tulla VIII
érme – manneeta V
ernyed – ravveta XI
erő – ramo II; voima VIII; voimakkuz XX
erőleves – leem X
erőlködik – vaivata XI
erőlködve – vaivoin
erőltet – jännittää IV; terruttaa IV
erőlteti magát – vaivata XI
erős – 1. rammookaz XVIII; voimakaz XVIII; 2. [domináns] väkköövä VIII
erősen – voimakkahast; väkkiizen
erősít – voimistaa IV
erősödik – vahveta X; voimistua II
erőt gyűjt – ramuttua II
erőtlen – voimatoin XIV
erővel – väkkiizen
ért – 1. [felfog] arvata XI; ymmärtää VII; 2. [vmihez] tiitää VII
érték – arvo II
értékes – arvokaz XVIII; kalliz XVIII
értelem – 1. [ész] arvo II; meel X; viizahuz XX; ymmärröz XII; äly II; 2. [jelentés] selko II
értelmes – viizaz XVIII; ymmärtävväin XIII; ällyykäz XVIII
értelmesség – ymmärtäväizyz XX
értelmetlen – nurriia VII; ymmärtämätöin XIV; älytöin XIV
értelmetlenség – nurehuz XX; ymmärtämättömyz XX; älyttömyz XX
értelmezés – selliityz XII; selliityztapa IV
értelmi – tijjolliin XIII
értetlenség – ymmärtämättömyz XX
érthetetlen – arvaamatoin XIV; ymmärtämätöin XIV
érthetetlenség – ymmärtämättömyz XX
érthetetlenül – ällillää
érthető – arvattava VIII; selkiä VII; ymmärrettävä VIII
érthetőség – selkehyz XX; ymmärrettävyz XX
érzékel – tun|tia (rendhagyó: ~tomaa; ~nen, ~too; ~zin, ~si)
érzékelés – tunne XV; tunto II
érzékeny – tuntiilliin XIII
érzéketlen – tunnotoin XIV
érzéklet – tunne XV
érzés – tunne XV
érzéstelenít – turruttaa IV
érzet – tunne XV
érződik – tuntua II
érzület – tunne XV
és – ja
esemény – seikkahilu II; tappaahuz XII
eset – 1. seikkahilu II; 2. [nyelvtan] siha IV
esetén – varal
esetleg – sattumalt
esetleges – satunnain XIII
esetlen – köhmöläin XIII
esik [csapadék] sattaa III
eskü – luppaahuz XII; vala IV
esküszik – vannua II
esküvő – häät I Plur.  
eső – vihma IV
esős – saekaz XVIII
est – ilta IV
este I fn – ilta IV
este II hsz – illaal
esteledik – tummeta X
esténként – illoittee
ész – meel X; viizahuz XX; äly II
észak – pohja I
északi – pohjoin XIII
északkelet – kirre XVI
északnyugat – looe XVII
északon – pohjaaz
észbe juttat – mainita X
eszes – viizaz XVIII; ällyykäz XVIII
eszetlen – älytöin XIV
eszik – söövvä I
eszköz – azu II
eszméletét veszti – pöörtyä II
észrevesz – älytä XI
esztelen – päätöin XIV; älytöin XIV
esztendő – vooz XI
étek – söökki II
étel – eine XVI; rooka VIII; söökki II
ételmaradék – suutehet XVI Plur.  
etet – sööttää IV
étkezés – adria VII; rookahilu II; söömiin XIII
étkezik – söövvä I
év – vooz XI
evangélikus vallás – soomen usko II
evés – adria VII; söömiin XIII
evező – airo II
evezőmarkolat – tyyry II
évforduló – voozpäivä VIII
évezred – vooztuhatta
évszázad – voozsata IV
export – veenni II
ez – se
ezek – neet Plur. 
ezentúl – ennää
ezer – tuhatta
ezért – siks
ezred I fn[időszak] vooztuhatta
ezred II szn – 1. [hányadrész] tuhannez; 2. [tizedes tört] tuhattaizoza VIII
ezredik – tuhattaiz
ezután – ennää
ezüst I fn – hoppiia VII
ezüst II mn – hopiain XIII