Köszöntő

Kedves Érdeklődő!

A honlapon található tartalmak nem egy nyelvtudományi profizmus eredményei, sokkal inkább egy műkedvelő nyelvészkedés termékei. Ha ezek révén akár csak részben mégis törleszthetőek a magyar finnugor nyelvészet egyes adósságai, akkor már nem voltak hiábavalóak. Egy nyomtatásra készült kis kötet oldalaira épülnek, egyszerű megoldással kerülnek itt nyilvánosságra, a honlap célja informatív. Nyilván ritkán lesznek látogatók a Világhálóra pusztán szabadidős szörfözgetés céljával járók, és nem sokkal többen a nagyobb fokú interaktivitáshoz szokottak sem, talán többen lesznek, akiket érdeklődésük vezérel ide.
Say István        
 

 
Laulan keeles vanas, keeles unohetas
Sinno vart –
Täss eväd ketki saa tolkko, mut miä laulan ei
Heitä vart!
*
Ősi nyelven énekelek, feledett nyelven
Te neked –
Itt senki sem értheti meg, de én nem nekik
Énekelek.