A magyar-izsor kisszótár használatához

A magyar-izsor kisszótár forrásanyaga azonos az izsor-magyar kisszótáréval.
Vélhetően a kereső által fontosnak tartott magyar szavak és izsor megfelelőik sokszor hiányoznak ebből a magyar-izsor kisszótárból, aminek forrásbeli okai vannak.
A felhasznált mű szótárrésze nem a modern nyelvészeti kutatások szerinti alapszókincset tekinti kiindulási alapnak, és a szógyakoriságról készült tanulmányok eredményeire sem volt tekintettel.
Segíthet a szójegyzék hiányainak kiküszöbölésében a rokon értelmű szavak szerinti pótlólagos rákeresés is. További lehetőséget kínál a szóképzéssel foglalkozó nyelvtani rész, annak alapján a szótárban szereplő azonos kategóriájú szavak képzési analógiájára nagyobb tévedés nélkül létrehozható egy-egy keresett jelentésnek újonnan képzett alakja.
A magyar szó izsor megfelelőjének kiválasztását követően azt az izsor-magyar kisszótárban legtöbbször vissza kell nézni, mert az izsor szócikk és szókincskörnyezete mutat csak rá a pontosabb jelentésekre és az alaktani sajátosságokra.
A szócikkeket nyitó magyar szavak alaktani kifejtése elmarad, hiszen e kisszótár használói ugyanúgy magyar érdeklődők lesznek, mint az izsor-magyar részé, számukra pedig indokolatlan lenne a részletezés.
Az izsor szavak közül a ragozhatókat a megfelelő névszó- vagy igeragozási típus sorszáma követi római számmal.
Többször zárójelben külön dőlt betűs utalás (olykor a szófaj egyértelműsítése érdekében a szófaj nevének rövidítése) segít a többféle értelmezési lehetőség feloldásában.
Azonos alakúság vagy többszófajúság esetében a magyar változatokat szétválasztott szócikkben közvetlenül a szótári alapalak után római számok jelölik, és ugyanez az eljárás a már elhomályosult jelentésrokonság esetében is.

A magyar betűrend:

 
                     A,Á a,á       B b       C c       Cs cs       D d       E,É e,é
        
                     F f       G g       Gy gy       H h       I,Í i,í       J j        K k
 
                     L l       Ly ly       M m       N n       Ny ny       O,Ó o,ó
        
                     Ö,Ő ö,ő       P p       R r       S s       Sz sz       T t
 
                     Ty ty       U,Ú u,ú       Ü,Ű ü,ű       V v       Z z       Zs zs