Források

Ariste, Paul: A mai izsor nyelv birtokos személyragjai. in: Nyelvtudományi közlemények 60. (1958) 5-10.
Bakró-Nagy Marianne: Kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetettségről? http://slideplayer.hu/slide/1908668/
Bereczki András: Az izsórok története. in: A finnugorok világa. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest-Moszkva 1996. 57-58.      
Bereczki András: Az izsórok története. in: Nyelvrokonaink. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest 2000. 63-64.
Bereczki András: Ütközőzónában. in: Kisebbségkutatás 1/2001. 95-101.
Bereczki Gábor: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe. Budapest 2000.
Csepregi Márta: Balti-finn népek Oroszországban. in: Finnugor kalauz. Szerk.: Csepregi Márta. Budapest 1998. 197-207.
(Csernyavszkij, Vitalij) Виталий Чернявский: Ižoran keel (Ittseopastaja) – Ижорский язык (Самоучитель). http://lingvisto.org/files/ingrian.pdf
Domokos Péter: Izsor irodalom és irodalmi formák. in: Világirodalmi Lexikon. Budapest 1977. 475.
Domokos Péter: A kis balti-finn népek irodalma. in: Filológiai Közlöny 4/1982. 457–458.
Domokos Péter: Az izsór irodalom. in: Nyelvrokonaink. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest 2000. 327.
Dubrovina, Zinaida – Szuvizsenko, Leonyid: A finnugristák kölcsönös segítségnyújtásának és együttműködésének eredményei – mindannyiunk közös tulajdona. in: Urálisztikai tanulmányok 9. (1998) 44-48.
Erdődi József: Az uráli népek ismertetése. Budapest 1967.
Erős mackó. A finnugor népek meséi, dalai. Szerk.: Dornbach Mária. Budapest 1984. 90.
Fejes László: Az első izsór sláger. http://www.nyest.hu/renhirek/az-elso-izsor-slager
Finnugor regék és mondák. Szerk.: Domokos Péter. Budapest 2012. 56-63.
Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Szerk.: Domokos Péter. Budapest 1984. 111-122.
Földisten lánykérőben. Finnugor mitológiai és történeti énekek. Szerk.: Bereczki Gábor. Budapest 1982. 7-116.
Gyóni Gábor: Uráli rokonaink üzenete. http://www.oroszvilag.hu/?t1=sajtoszemle&hid=3503
Hajdú Péter – Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Budapest 1978.
Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Budapest 1991. 71.
Haarmann, Harald: Language in Ethnicity. Berlin-New York-Amsterdam 1986. 108.
Haarmann, Harald: Elementare Wortordnung in den Sprachen der Welt. Hamburg, 2004. 38.
Haarmann, Harald: Weltgeschichte der Sprachen. München, 2006. 48.
Hét határon hallik húros daru hangja. Szerk.: Nagy Katalin. Budapest 1994. 212-216.
Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók. Szerk.: Bereczki Gábor. Budapest 1979. 5-39.
(Ingermanlangyija: vogy i izsora) Ингерманландия: водь и ижора. http://vatland.ru
Ingrian. https://www.omniglot.com/writing/ingrian.htm
Ingrian language. https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrian_language
Ingrian. in: UNESCO Red Book on Endangered Languages. http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html
Ingrien. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingrien
Ingriens. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingriens
Inkerikot. https://fi.wikipedia.org/wiki/Inkerikot
Inkeroisen kieli. https://fi.wikipedia.org/wiki/Inkeroisen_kieli
Isä meijän. http://www.neoland.ru/Language_ingrian.htm
Ischorische Sprache. http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/666367
Ischorische Sprache. https://de.wikipedia.org/wiki/Ischorische_Sprache
Isuri keel. https://et.wikipedia.org/wiki/Isuri_keel
Izhorians. https://en.wikipedia.org/wiki/Izhorians
Izhorians. http://www.fennougria.ee/index.php?id=11228
(Izucsenyije izsorszkogo jazika ocsno i v intyernyetye) Изучение ижорского языка очно и в интернете.
http://www.languages-study.com/izhor.html
Izsór lakodalmi dal. http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=18310
(Izsora) Ижора. http://enclo.lenobl.ru/object/1803549543?lc=ru
(Izsora) Ижора. http://www.finnougoria.ru/community/folk/5/index.php?SECTION_ID=343
(Izsora) Ижора. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ижора
(Izsorszkaja zemlja) Ижорская земля. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ижорская_земля
(Izsorszkij jazik) Ижорский язык. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ижорский_язык
(Izsorszkij zsenszkij kosztyum) Ижорский женский костюм. http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=22017
Kaukonen, Väinö: A Kalevala születése. Budapest 1983.
Klima László: Finnugor történeti chrestomathia 1. Budapesti Finnugor Füzetek 12/1999.
Klima László: Finnugor történeti chrestomathia 2. Budapesti Finnugor Füzetek 18/2002.
(Konykova, Olga Igorevna) Ольга Игоревна Конькова: Ижора. http://kmn-lo.ru/Document/1411032265.pdf
Kubínyi Kata: Irodalom a kisebb balti-finn népekről. http://finnugor.elte.hu/index.php?q=bal finnbiblio
Kurs, Ott: Ingria – The broken landbridge between Estonia and Finland. in: GeoJournal 1/1994. 107-113.
Laakso, Johanna: Kleine osfi. Sprachen. 3. Ingermanland: Ingrisch, Wotisch.
http://homepage.univie.ac.at/johanna.laakso/hbg04/3.%20Ingermanland.pdf
Laanest, Arvo: Einführung in die ostseefinnischen Sprachen. Hamburg 1982. 46-48.
Maticsák Sándor: Az Oroszországban élő finnugor népek identitásáról. in: Debreceni Disputa 5/2007. 65-70.
Maticsák Sándor: A finnugor (uráli) népek helyzete Oroszországban. in: Debreceni Szemle 2/2011. 160-169.
Mentem eprészni erdőre, áfonyázni rengetegbe. Karjalai, inkeri és finn balladák. Szerk.: Kádár György; Kellosalo, Jaakko; Kukkurainen, Eija. Szombathely 2000.
Mészöly Gedeon: Finnugor népek és nyelvek. Szeged 1951.
Miatyánk 121 európai nyelven. Szerk.: Németh Zsigmond. Budapest 1990. 268-269.
(Nacionalnij szosztav naszelenyija Rosszijszkoj Fegyeraciji) Национальный состав населения Российской Федерации – переписи населения 2010 года. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/peritog/tab5.– ls
Napfél és éjfél. Finnugor rokonaink népköltészete. Szerk.: Karig Sára. Budapest 1972. 333-336.
Ösvények finnugor témájú honlapokhoz. http://fu.nytud.hu/osvenyek.htm
Pomozi Péter: Inkeri. in: A világ nyelvei. Főszerk.: Fodor István. Budapest 1999. 593-594.
Pusztay János: Jegyzetek a balti finnekről és a népköltészetükről. in: Forrás 9/1976. 61–64.
Pusztay János: Ha én szólok, Észak beszél. Pécs 1988.
Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban. Budapest 2006.
Pusztay János: Gyökereink. Budapest 2011.
Pusztay János: Nyelv? Politika? Esszék a nyelvi kulturális sokszínűség érdekében. Dunaszerdahely 2016.
(Rozsanszkij, F. I. – Markusz, E. B.) Ф. И. Рожанский – Е. Б. Маркус: Ижора Сойкинского полуостро-ва: фрагменты социолингвистического анализа. in: Acta Linguistica Petropolitana 3/2013. 261-298.
Rozsanszkij, Fjodor: Finnugor nyelvek Ingermanlandban. in: Finnugor Világ 2/2008. 3-8.
Sammallahti, Pekka: Suomalaisten esihistorian kysymyksiä. in: Virittäjä 2/1977. 119-135.
Schwarz, Christian: Die ostseefinnischen Minderheitssprachen in Russland seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. http://othes.univie.ac.at/7764/1/2009-11-26_9508614.pdf
(Szelickaja, I. A.) И. А. Селицкая: Библиография литературы на ижорском языке. in: Советское финно-угроведение 4/1965. 302-305.
Szíj Enikő: Finnugor hol-mi 1. Budapest 1990.
Tóth Anikó Nikolett: A kisebb balti finn nyelvek szótárai. in: Maticsák Sándor – Tóth Anikó Nikolett – Petteri Laihonen: Rokon nyelveink szótárai. Budapest 2014. 159-180.
Varga Kinga Anikó: A finnugor népek politikai helyzete. Budapest 2010. 39..
Viikberg, Jüri: The Izhorians or Ingrians. in: The Red Book of the Peoples of the Russian Empire. http://www.eki.ee/books/redbook/izhorians.shtml.
(Visztyino) Вистино. http://ru.wikipedia.org/wiki/Вистино.
(Vodszkije i izsorszkije narodnije pesznyi) Водские и ижорские народные песни.
www.folklore.ee/pubte/eraamat/vadjaisuri/ru/laulik-maria-vahter.
Voigt Vilmos: Irodalom és nép Északon. A balti-finn népek folklórja mint az európai folklór része. Budapest 1998.
Votian and Ingrian folk songs. http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/vadjaisuri/en/ tutvustusvaljaandest
Vótok, izsórok. http://www.regulytarsasag.hu/nyelvrokonaink-14-testver/balti-finnek-2/votok-izsorok/
Zoltán András: Az inkeri (izsór) nyelv megőrzésének problémái. in: Kisebbségkutatás 2/2003. 454-455.
Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Budapest, 1994. 318., 419.
(24 marta 2000 goda № 255 „O jegyinom perecsnye korennih malocsiszlennih narodov Rosszijszkoj Federacija”) 24 марта 2000 года № 255 „О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации”