Rövidítések

Latin kifejezések:

abl ablativus
acc accusativus
adess adessivus
allat allativus
dat dativus
elat elativus
ess essivus
exess exessivus
gen genitivus
illat illativus
iness inessivus
nom nominativus
part partitivus
trsl translativus

 
Magyar kifejezések:

fn főnév
hsz határozószó
isz indulatszó
kf középfok
ksz kötőszó
mn melléknév
msz módosítószó
nm névmás
nu névutó
Plur. többes szám
prep elöljáró
Sg. egyes szám
szn számnév
verb ige