I,Í

ide – sinne; tänne
idead – tooa I
idegen – veeraz XVIII
idegenvezető – opastaja VIII
idegesít – näzytellä VIII
idegesítő – näzä VII
idehoz – tooa I
idejében – täzmällää
ide-oda – etez-takaz
ide-odafut – rallittaa IV
ide-odafutkos – hääriä II
idétlen – köhmöläin XIII
idétlenkedik – viimata XI
idő I[dimenzió] aika IV
idő II[meteorológia] ilmat IV Plur.  
időjárás – ilmat IV Plur.  
időköz – väli II; väliaika IV
időnként – välistää; vällii
idős – vanha IV
idősebb – iäkäz XVIII; vanhemp
időtartam – määräaika IV
időszak – väliaika IV
ifjabb – nooremp
ifjú mn – noor X
ifjúkor – nooruz XX
ifjúság – 1. [állapot] nooruz XX; 2. [korréteg] nooristo II
iga – iez XIX; paino II
igaz – oikia VII; tozi XI; totuhuelliin XIII
igazol – tozittaa IV
igazság – kohtuuz XX; oikehuz XX; tottuuhuz XX
igazságos – kohtuenmunkain XIII; oikia VII
igazságosság – kohtuuz XX; oikehuz XX
igazságtalanság – vääryz XX
igény – vaatimuz XII
igényel – vaatia II
igényes – vaativa VIII
igénylő – pyrkijä VIII
igénytelen – vaatimatoin XIV
ígér – luvata XI
ígéret – luppaahuz XII
így – ni
igyekszik – jännittää IV; näppiä II; rääsiä II; uhmata XI; yrittässä XV
íj [sport] vannepyssy II
ijeszt – pölässyttää IV
ijesztget – pölässyttää IV
illat – haju II
illatos – hajjuin XIII
illatozik – hai|ssa (rendhagyó: ~zomaa; ~zon, ~ssoo; ~zoin, ~soi)
illetlenség – ilka IV
illetmény – palkka IV
illő – vokkuura VIII
ilyen – mokkooma VIII; sellain XIII; tämmöin XIII
ima – malitva V; rukkoohuz XII
imádkozik – rukohilla VIII
imádság – malitva V; rukkoohuz XII
imbolyog [fény] lapertaa VII
íme – vot
imént – ikkee
import – toonni II
imposztor – šuutkuri II; tölmijä VIII
inas fn – apinikka V; palvelija VIII
indíték – syy I
indul – lä|htiä (rendhagyó: ~htömää; ~hen, ~htöö; ~ksin, ~ksi)
indulás I fn – lähtö II
indulás! II isz – kapooiz!
indulatos – syämikköi III
információ – tijjonanto II
ing – paita IV
inga – häylyri II
ingerel – kiuzutella VIII; narria II; näzytellä VIII; ärvärtää VII
ingerülten – ärrillää
ingovány – vajozikko II
ingujj – varrukaz XVIII
injekció – pisse XV
inkább – enemmäst; enempi
innen – täält
innivaló – jookki II
inog – häylyä II; tärissä IX; viuhkata XI
ínség – olomattomat XIV Plur.  
integet – viuhkata XI
intézmény – verasto II
íny – ien XVII
ínyenc – magjaz XVIII
ínyenckedik – magjassella VIII
ipar – teollizuz XX
ipari – teolliin XIII
ír verb – kirjuttaa IV
irányába – päin; sivulle; mööt
irányában – sivul
irányít – johattaa IV; johtaa IV; ossuttaa IV
irányítás – johto II; opassoz XII
irányító – opastaja VIII
irányzék – sihti II; tähtäin XIV
írás – kirje XVI
írásbeli – kirjalliin XIII
írásbeliség – kirjallizuz XX
irgalmatlan – žaalimatoin XIV
irgalmatlanság – žaalimattomuz XX
irgalmatlanul – žaalimata
irha – naka IV
irigy – kae XVII
irigyel – kaehtia II
irigység – kaemeel X
irodalom – kirjallizuz XX
írott – kirjalliin XIII
irt – juuria II
irtás – hakkuu VI
is – kera; -ki; -kki
iskola – oppikoti II; škoulu II
iskolatáska – ranссa IV
ismer – tiitää VII
ismeret – tiito II; tijjussoz XII
ismeretes – kuuluiza VIII; tunnettu
ismeretet szerez – tijjustaa IV
ismeretlen – tuntomatoin XIV; veeraz XVIII
ismeretség – tuttahuz XX
ismerős – tuttava VIII
ismert – kuuluiza VIII; tunnettu
ismertetőjel – tunnuz XII
ismét – jällee; taaz; uuvvellee
ismételt – monikertain XIII
istálló – läävä VIII
isten, Isten – jummaala, Jummaala IV
iszákos jooppuri II
iszap – leete XV
iszapos – leettiin XIII
iszik – 1. jooa I; 2. [szeszt] ryyppiä II
ital – jookki II
itat – joottaa IV
ítél – suutia II
ítélet – suutimiin XIII; suuvvitoz XII
itt – tääl
ittasság – joopumuz XII
itteni – täkäläin XIII
ivarsejt – niiska IV
íz – maku II
ízes – makkuhiin XIII; makkuiza VIII; maukaz XVIII
ízetlen – mautoin XIV
izgága – härccä VIII
izgatott – hättyri II
izgő-mozgó – härccä VIII
ízlel – maistaa III
ízlelget – maissella VIII
ízletes – makkuhiin XIII; makkuiza VIII; maukaz XVIII
ízlik – maistua II
izom – lihaz XII
íztelen – mautoin XIV
ízület – ryssy II; jäzen XVI
izzad – hikohillä VIII
izzadság – hiki IX
izzadt – hikkiin XIII
izzás – äky II
izzó mn – äkähiin XIII
izsor mn – ižora VIII
izsor ember – ižoralain XIII
izsor nő – ižorakkoi III