M

ma – tänäpään
macska – kazi II
madár – lintu II
madárcsőr – nokka VIII
madárijesztő – variksiinvahti II
maga[önmaga] icce
magában – yksintää; yksitää
magány – yksinolo II
magányos – yhteläin XIII; yksinäin XIII
magányosan – yksintää; yksitää
magára vesz [ruhát] panna VIII
magas mn – korkia VII
magasan – korkial
magasba – korkialle; ylähälle
magasban – korkial
magasból – korkialt; ylähält
magaspart – äkkipenger XVI
magasra – korkialle
magasról – korkialt
magasság – korkehuz XX
magtár – riihi X
mágus – tiitäjä VIII
magzatburok – jälelliin XIII
magyaráz – selittää IV
magyarázat – selliityztapa IV
máj – maksa IV
majdnem – lähez
május – mai I  
makacs – icepäin XIII
makacsság – icepäizyz XX
malac – porzaz XVIII
maláta – ity II; malttaahat XVIII Plur.
málna – baabukaz XVIII
malom – mylly II
malomkerék – myllynrataz XVIII
malomkő – jauhakivi IX; myllynkivi IX
mama – mamoi IX
mancs – käppäälä VIII
mandzsetta – mancetti II; ranneke XXI
manőver – manerva V
manőverez – loovia II
mar verb – purra VIII
már – 1. jo; 2. [ezentúl] ennää
marad – 1. [vmiből] jää’ä II; 2. [vhol] viipyä II
maradék – jätöz XII
március – martti II
marék – kahmola V
márga – savizikkoi III
margaréta – ramaška V
marhahús – tyhkäliha IV
máris – äkkiistää
markol – hakkiissa XVIII
marok – kahmola V
mart – äkkipenger XVI
márt – kastaa IV
mártás – kassen XIV
mártogat – kassella VIII
más mn – toizenlain XIII; muu I
másfajta – erilaajain XIII; muu I; toizenlaajain XIII
másfél – pooltoist
másféle – erilain XIII; toizenlain XIII
másik – muu I; toin XIII
masíroz – marssia II
másjellegű – toizenlaajain XIII
másként – toissii
máskor – toizinaa
másmilyen – toizenlain XIII
második – toin XIII
másodperc – sekunti II
másodszor – toizeks
mászik – kravuta XI; maella VIII; röömikköjjä V; röömiä II; tunkehua II
matat – harrooa III; sögriä II
matrac – vooepadja IV
matróz – matrossi II
mázsa – centneri II
meder – veenpohja VIII
medve – karhu II
még – jopa; veel
megakadályoz – essyttää IV
megalapozatlanul – väärittee
megaláz – nöyryhyttää IV; nöyryttää IV
megalázás – nöyryhytyz XII
megalázkodik – nöyrissella VIII
megalázza magát – nöyrissella VIII
megalkot – looa I; synnyttää IV
megáll – 1. seizahtaa IV; seizahtua II; 2. [útközben] kääkätä XI
megállapít – määrätä XI
megállít – seizottaa IV
megálló fn – seissaahuz XII
megalszik – hapata X; pöörähtässa XV
megalvad – pöörähtässa XV
megáporodik – läpähtyä II
megátkoz – manata XI
megbabonáz – lummata XI; sanata XI
megbán – kaihota XI; paheksia II
megbánt – obižoittaa IV
megbántás – loukkahuz XII; obidna V
megbántódik – pahastua II
megbántva – obidnaal
megbecsül – 1. [sokra tart] kunniuttaa IV; 2. [felértékel] arvata XI
megbecsülés – kunniutuz XIII
megbénul – halvahua II
megbirkózik – sooriutassa XV
megbírságol – rankassa VIII
megbízik – loottaa IV
megborotvál – aella VIII
megborotválkozik – aella VIII
megborzong – hötähtää IV
megbosszul – kostaa IV
megbüntet – rankassa VIII
megcéloz – sihata XI; tähätä XI
megcsal – epässyttää IV; petkuttaa IV
megcsíp – näpissellä VIII; näpistää IV
megcsókol – suuvvella VIII
megcsúszik – lipsahtaa IV 
megdagad – pöhyttyä II; turpossa XIV
megdermed – jämistyä II; jäättöjä V
megdohosodik – läpähtyä II
megdönt – kapartaa VII
megduzzad – pölhyttyä II
megebédel – lounastassa XV
megédesít – makenuttaa IV
még egyszer – taaski
megéhezik – nälästyä II
megelégedett – tyytyväin XIII; täytyväin XIII
megelégedettség – täytyväizyz XX
megelégel – kyllyttää IV
megélénkül – vilkastua II
megélénkülés – vilkastummiin XIII
megélesít – luizata XI
megemlít – mainita X
megenged – jättää IV
megépít – rakentaa VII
megérdemelt – arvokaz XVIII
megérik – kypsyä II
megérint – koskia VI; käzitellä VIII
megerjed – kävvä I
megérkezés – saapumiin XIII; tulo II
megérkezik – ilmahtua II; saapua II; tulla VIII
megerőltet – terruttaa IV
megerősödik – ramuttua II; vahveta X; voimistua II
megért – arvata XI; käzittää IV; tolkkua II; ymmärtää VII; äleksiä II; älytä XI
megértés – ymmärtämyz XII; ymmärtäväizyz XX; kässiityz XII
megértő – ymmärtävväin XIII
megesik – sattua II
megesket – vannuttaa IV
megesküszik – vannua II
megfagy – jäättöjä V; pakaissa VIII; palella VIII
megfagyaszt – jääyttää IV
megfázik – kylmettyä II
megfedd – moittia II
megfej – lypsää IV
megfejt – arvata XI
megfékezhetetlen – raju II
megfeledkezik – unohtaa IV
megfelelő – kelvata XI; vokkuura VIII
megfelelőség – kelpoizuz XX
megfen – luizata XI
megfenyeget – uhata XI
megfeszül – jäntyä II
megfigyel – havaita X; valvoa III
megfigyelés – valvomiin XIII
megfigyelő – päälkaccoja VIII; valvoja VIII
megfizetett – palkalliin XIII
megfog – kopata XI; napata XI; ottaa IV; pyytää VII
megfordít – kääntyä II; kääntää VII; väännellä VIII; vääntää VII
megfordul – kääntiissä XVIII; pöörtää VII; pöörähtää IV; vääntiissä XIII
megfordulás – pöörähöz XII
megforgat – pöörittää IV
megfoszt – riistää IV
megfő – keehua II
megfőz – keittää IV
megfúj – puhallella VIII
megfullad – tukehtua II; uppossa XIV
megfürdet – ujuttaa IV
megfürdik – kylpiissä XIII
megfűszerez – maustaa IV
meggémberedik – paleltua II
meggondolatlan – päätöin XIV
meggörbít – painuttaa IV; taivut-taa IV
meggörbül – painuttassa XV; taitella VIII
meggörnyedve – painuksiiz
meggyilkol – surmata XI; tappaa III
meggyógyul – elpyä II; päässä VIII
meggyón – tunnustaa IV
meggyökeresedik – juurtua II
meggyújt – syttää IV
meggyullad – syttyä II
meghajlás – kummarroz XII; taipumiin XIII; taivutuz XII
meghajlik – kummartaa VII; kyyrystässä XV; painuttassa XV; taippuua II; taitella VIII
meghajlít – painuttaa IV; taivuttaa IV
meghajol – kummartassa XV
meghal – koolla VIII; pögnähtää IV; pökkössä XIV
meghall – kuulla VIII
meghallgat – kuunnella VIII
meghamisít – väärentää VII
megharagszik – niipahtua II; nokastua II
megharap – purra VIII
meghatároz – määrätä XI
meghibásodás – viallizuz XX; vika IV
meghibásodott – vialliin XIII
meghív – kuccua II; pajjata XI
meghívás – kuccu II
meghízás – paksunnoz XII
meghízik – paksuta X; varmistua II
meghízlal – paksuntaa VII; söötellä VIII; varmissuttaa IV
meghódít – lannistaa IV
meghosszabbít – jatkaa III
meghűl – kylmettyä II
meghülyül – vohmeta X
meghűt – kylmässyttää IV
megígér – luvata XI
megigéz – lummata XI; sanata XI
megijed – pölästyä II; säikähtää IV
megijeszt – pölässyttää IV
megint hsz – jällee; taaz; taaski; uuvvellee
mégis – mut; takki
megismer – tijjustaa IV; tun|tia (rendhagyó: ~tomaa; ~nen, ~too; ~zin, ~si); tutkia II
megismerkedés – tuttahuz XX
megismerkedik – tun|tia (rendhagyó: ~tomaa; ~nen, ~too; ~zin, ~si); tuttahua II
megismertet – tuttavuttaa IV
megitat – joottaa IV
megízlel – maissella VIII; maistaa III
megizzad – hikohillä VIII
megjavít – oikoja V; parantaa VII
megjavítás – parannoz XII
megjavul – parata X
megjegyez – muistaa IV
megjelenik – ilmahtua II; ilmetä X; näyttässä XV
megjelöl – merkitä X
megjósol – ennakojja V
megjön – ilmahtua II; tulla VIII
megjutalmaz – palkita X
megjutalmazás – palkkio VI
megkap – saa’a I
megkapál – sönkiä II
megkarmol – naarmuttaa IV
megkel [kelés] vizvata XI
megkér [feleségül] svaattassa XV
megkérdez – kuulussella VIII
megkeresztel – ristiä II
megkeresztelkedik – ristittässä XV
megkerül [vmit] välttää IV
megkerülhetetlen – välttämätöin XIV
megkísérel – jännittää IV; kokehilla VIII; yrittää IV
megkísért – veekutella VIII
megkóstol – maissella VIII; maistaa III
megköszön – kiittää IV
megköszörül – luizata XI
megköt – kuttooa III; lääzätä XI; nipikkoja V; nittooa III
megkötöz – kuttooa III
megkülönböztet – erruttaa IV
meglágyít – nodristaa IV
meglágyul – nodristua II
meglapogat – läpytellä VIII
meglep – ihmetyttää IV
meglepődik – ihmetellä VIII; voikkaa IV
meglop – rööstää IV
meglök – iskiä VI; lykätä XI; tönkätä XI
megmagyaráz – selittää IV
megmagyarázható – selittyä II
megmar – purra VIII
megmelegít – kuumentaa VIII; lämmitellä VIII
megmelegszik – kuumeta X; lämmittelliissä XIII
megmenekül – pelastassa XV
megment – pelastaa IV; päästää IV
megmentés – pelastammiin XIII
megmentő fn – pelastaja VIII
megmér – mitata XI
megmerevedik – jämistyä II
megmos – pessä VIII
megmosakodik – pessiissä XIII
megnagyobbít – suurentaa VII
megnedvesít – nahistua II
megnevettet – nagrattaa IV
megnéz – kaccoa III
megnő – kazvaa III
megnősül – najja I
megnövel – suurentaa VII
megnyír – leikata XI
megnyiratkozik – leikkahuttassa XV
megnyom – takistaa IV
megnyugszik – tyynistässä XV; uhittaa IV; vaikentassa XV
megnyugtat – unimuttaa IV; vaikenuttaa IV
megnyúz – kraapata XI; nylkiä VI
megolajoz – öljyssä VIII
megold – arvata XI
megolvas – arvata XI
megolvaszt – sulattaa IV
megorrol – niipahtua II
megóv – turvata XI
megöl – koolettaa VIII; surmata XI; tappaa III
megöregszik – vanheta X
megőszül – hallistua II; harmeta X
megparancsol – käskiä VI
megpaskol – plaizutella VIII
megpatkol – ravvuttaa IV
megperzsel – kärtyttää IV
megperzselődik – kärttyä II
megpihen – levätä XI
megpróbál – jännittää IV; kokehilla VIII; yrittää IV
megpuhít – nodristaa IV
megpuhul – nodristua II
megrág – krapissa IX
megragad [elkap] kopata XI
megrágalmaz – panetella VIII
megrak – lasata XI
megráz – byristää IV; raputtaa IV; ravistaa IV; tärähyttää IV
megrázkódtatás – tärräähyz XII
megrázza magát – puuvvistassa XV
megreggelizik – suurustaa IV
megrémül – säikähtää IV
megrendel – tilata XI
megrendelés – tillahuz XII
megrendítő – näökäz XVIII
megritkít – harventaa VII
megritkul – harventua II
megromlik – märäntyä II
megrostál – tuultaa VII
megrozsdásodik – roostua II
megrövidít – lyhennellä VIII; lyhentää VII
megrúg – potkaissa VIII; potkia II
megsántul – rampihua II
megsavanyodik – hapantua II; hapata X
megsebesít – haavuttaa IV
megsebesül – haavuttua II
megsemmisít – tuhota XI
megsemmisítés – tuhhoomiin XIII
megsért – obižoittaa IV; solvata XI; satuttaa IV
megsértés – solvaamiin XIII
megsimogat – lakkaitella VIII
megstoppol – parsia II
megsül – žaarittassa XV
megsüt – žaarittaa IV
megszabadít – päästää IV; vapahuttaa IV
megszabadító – vapahuttaja VIII
megszabadul – vapahuttassa XV
megszabadulás – vappaahoz XII
megszagol – nuuskia II
megszakít – katkaissa VIII
megszámol – lukkiia VI
megszárad – kahnettua II; kälvähyä II
megszeppent – hämmentynt; hämmilliin XIII
megszerez – hankkia II
megszilárdít – lujittaa IV; vahventaa VII; vahvenuttaa IV; vahvissella VIII
megszilárdul – lujittua II; vahveta X
megszokás – aattumuz XII
megszokik – аattua II
megszokott – aattuunt; tavalliin XIII
megszorít – piikistää IV
megszökik – päässä VIII
megszúr – pistää IV; törniä II
megszületik – tärkähtässä XV
megtagad – keeltähyä II; keeltää VII
megtagadás – keeltähymmiin XIII
megtámaszt – tukkiia II
megtanul – oppiissa XIII
megtapint – tunnussella VIII
megtart – kannattaa IV
megtekint – kaccoa III
megtelik – täyttyä II
megtér – tulla VIII
megteremt – synnyttää IV
megtervez – suunnitella VIII
megtetvesedik – täittyä II
megtéveszt – epässyttää IV; petkuttaa IV
megtisztít – puhistaa IV
megtold – jatkaa III
megtölt – laenkuttaa IV; täyttää IV; ahtaa III
megtöltés – laenki II
megtör – 1. [kenyeret] taittaa IV; 2. [csendet] rikkoa III
megtörik – taittua II
megtöröl – ihmata XI; pyyhkiä II
megtörülközik – pyyhkiissä XIII
megtréfál – pilahilla VIII
megújít – uuvvistaa IV
megüt – kokata XI; löövvä I; vittooa III; vudmata XI
megvádol – väärittää IV
megvadul – villiintyä III
megválaszt – valita X
megvallás – rippi II
megváltozik – muuttua II; vaihtua II
megváltoztat – muuttaa II; vaihtaa III
megvár – oottaa IV
megvastagít – paksuntaa VII
megvastagodik – paksuta X
megvéd – sälyttää IV; turvata XI; varjostaa IV
megvédés – sooja VIII; vara IV
megvendégel – tarjota XI
megvendégelés – tarjoomiin XIII
megver – vittooa III
megvereget – läpytellä VIII; plaizutella VIII
megvesz – ostessa X
megveszteget – lahjoja V
megvet [lenéz] halveksia II
megvetemedik – vääristyä II
megvetés [lenézés] halveksiva VIII; halveksunta V
megvigasztal – lohuttaa IV; uloskuttaa IV
megvilágít – vaalentaa VII; valaissa VIII
megvilágítás – vaalennoz XII; valaissuz XII; valkehuz XX
megvizsgál – tarkastaa IV
megzavar – häiritä X; hämmentää VII; rikkoa III; sekahannuttaa IV
megzavarás – rikkomiin XIII
megzavarodik – sekahantua II
megzöldül – vihertyä II
megy – ajjaa III; lä|htiä (rendhagyó: ~htömää; ~hen, ~htöö; ~ksin, ~ksi); männä VIII
meggy – viišina V
meggyfa – viišinapuu I
méh [rovar] kimal XVI
méhkaptár – kimalpacaz XVIII
méhkas – kimalpacaz XVIII
méhlepény – jälelliin XIII
mekeg – määkkiä II
meleg I fn – kuumuz XX; lämmää VI
meleg II mn – lämmin XIV; löyhkiä VII
melegít – kuumentaa VIII; lämmitellä VIII
melegszik – kuumeta X; lämmetä X; lämmittelliissä XIII
mell – rinta IV
mellbimbó – nännänpää I
mellé – ääree; kylkee; rinnalle
mellékutca – sivukatu II
mellett – möötää; sivu; ääreez; kylez; liki; rinnaal; varez
mellől – äärest; rinnalt
méltatlankodik – äkähyssä XIV
mély – sikkiiä VII; syvä VIII
melyik – mikä; kumpa; kuka
mélység – syvvyyz XX
mén – ori XVI
menedék – turva VIII; varjo II
menekül – pelastassa XV
menekülés – pako II
ménes – dabuni II
menetel – marssia II
menetszél – möötätuul X
menhely – turva VIII
menta – mätty II
mentén – pitkin; möit
mentés – pelastammiin XIII
menyasszony – morsia VII
menyasszonyi fátyol – morsianhuntu II
menyasszonyi ruha – ryyti II
menyhal – mae XVII
mennydörgés – ukonjyry II
mennyezet – laki IX
mennyi – kui paljo
mennyiség – määrä VIII
mer [merészel] rohkaistua II; uzaltaa VII; tohtia II
mér – mitata XI
meredek – jyrkkä VIII; äkki II
méreg – 1. [szer] myrkky II; 2. [düh] ilkehyz XX; viha IV
merész – rohkia VII
merészel – rohkaistua II; uzaltaa VII; tohtia II
merészség – rohkehuz XX
méret – koko II; mittain XIII; suurukkain XIII; suuruz XII
mérgelődik – suuttua II
mérges – 1. [mérgező] myrkylliin XIII; 2. [dühös] ilkiä VII; vihhain XIII; nennääkäz XVIII
mérgező – myrkylliin XIII
merít – ammentaa VII
merőkanál – naapalliin XIII; naappa IV
mérsékelt – kohtulliin XIII
mérték – asse XV; mitta IV; määrä VIII
mértékletes – kohtulliin XIII
mértékletesség – kohtuuz XX
mese – jute XV
mesél – jutella VIII; kertoa III
mester – nikkari II
mesterséges tó – lammi IX
mészáros – määznikkä VIII
meszel – valkenuttaa IV
messze [vhol] etähääl; etähittee; etemmääl
messzebb – 1. [vhol] etezpäi; 2. [vhová] etemmälle
messzi – etempäin XIII etähäin XIII
messzire – etemmäks
messziről – etemmittee
méz – mezi XI
mezítláb – paljai jaloi
mező – niitty II; pelto II
meztelen – alassoin XIV; paljaz XVIII
meztelenül – ilkkoalassii
mi I Plur. 1. nm – möö
mi II kérdőnm – mikä
miatt – vooks
miért – miks
miféle – millain
míg – ku
mikor – ku; konz
milyen – mikä; millain; kuka
mindazonáltal – silti
mindegy – ykskaik
mindegyik – joka
minden – jokahiin; kaik; kaikenlaajain
mindenekelőtt – enziks
minden esetre – ainakki
mindenki – jokahiin
mindennapi – päiväin XIII
mindig – ain
mindkettő – molleemat XIV Plur.
mindössze – ylipäätää
minket – meijjet
mint – kui; niku
mintha – niku
mivégett – mitä vart
mivel ksz – sillä
mocsár – soo I; vajozikko II
mocskos – prokutoin XIV; tatehikaz XVIII
mód – tapa IV
modor – manneeri II; tavat IV Plur.
módszer – tapa IV
mogyoró – päähkänä VIII
mogyoróbokor – päähkäpehko II
mogyorófürt – päähkänäkärkkäin XIII
moha – sammal XVI; variksenvarppaahat XVIII Plur.
mohó – ahnaz XVIII; söömäri II
mohóság – ahnehuz XX
mókus – orraava VII
molnár – myllynikkä VIII
moly – koi I
molylepke – koi I
mond – sannooa III; äännähtää IV
mondás – sananverto II
mondat – lauze XV
moraj – möky II; vuhhiine XXI
morajlik – vunissa IX; jymissä IX; šahissa IX; vuhissa IX
mormog – mököttää IV; pörissä IX; särkiissä XIII; vorccia II
mormogás – mökkiinä VIII; pörriinä VIII
morog – mököttää IV; mörissä IX; ärnää IV
mos – pessä VIII
mosakodik – pessiissä XIII
mosás – pezömiin XIII
moslékos vödör – jalikkoi III
mosoly – hymy II
mosolygás – nagrahoz XII
mosolyog – hymyhillä VIII; nagrahella VIII
mosóteknő – lahantka V
most – heti; järkennää; nykyizii; nyt; nyttemmii; nytten
mostani – nykkyin XIII
mostohaanya – emintimä VIII
mostohaapa – äčintimä VIII
mostohafiú – pojintima VIII
mostohaleány – tyärpool X
moszat – leete XV
moszatos – leettiin XIII
motor – moottori II
motoszkál – sögriä II
mozgás – kulku II
mozgékony – syti II; vikkelä VIII
mozgékonyság – vikkelyz XX
mozog – kulkia VI
mögé – jälellee; perälle
mögött – jälel; peräl; takkaan; perään
mögül – jälelt; perält
múlandó – ezinehetöin XIV
mulatság – kiza IV; viihe XV
mulatságos – lusti II; veikiä VII
múlt I fn – männäizyz XX
múlt II mn – viime
múlt évben – männävoon
múlt évi – vuuvvelliin XIII
múltkori – toonnoin XIII
munka – raae XV; tekömiin XIII; töö I
munkahely – tila IV
munkanap – päivätöö I
munkanélküli – veratoin XIV
munkás fn – töömeez XIX; töönikka V
munkásnő – töönain XIII
munkásság – toiminta V
munkaszerető – töökäz XVIII
munkatárs – tööntekkiijä VIII
mustár – karticca V
mutat – näyttää IV
mutatkozik – näyttässä XV; näyttää IV; tuntua II
mutatóujj – etusormi IX
muzsika – soitto II
műfaj – žanri II
műhely – masterskoi VI
műszak – vooro II
művel – tehhä VIII
művészet – tajje XVII