SZ

szabad mn – irtonain XIII; vappaa VI
szabadidőben – vappohillaa
szabadnap – vappaapäivä VIII
szabadon – ilmaizeks; irti; välillee
szabadság – 1. vapaizuz XX; voli II; 2. [munkaügyi] ootpuska VIII
szabály – sääntö II
szabályos – säännölliin XIII; verehetöin XIV
szabályoz – säännellä VIII
szabályszerű – säännölliin XIII
szabálytalan – verehelliin XIII
szabályzat – sääntö II
szablya – sablia VII
szabó – ompelia VII
szag – haju II
szaglászik – haissella VIII
szagol – haistaa IV; luuvvata XII; nuuskia II
szagolgat – haissella VIII
szagos – hajjuin XIII
száguld – kiitää VII; viipata XI
száj – suu I
szájpadlás – suulaki IX
szakács – keittäjä VIII
szakadatlanul – yhtenää; yhtperrää; yhtpäätä
szakadék – kuilu II; palle XV; rotko II
szakáll – parta IV
szakember – nikkari II
szakértő – ossaaja VIII; tuntija VIII
szakít – katata XI; nyhtää IV; riippooa III
szál – lanka IV
szalad – joossa X
szalag – pagla IV
szálka – tikku II
száll – 1. lennellä VIII; lentää VII; vurahtaa IV; 2. [por, füst] pöllähtässä XV
szállít – aella VIII; kärätä XI; saattaa III; veejjä I; väittää IV
szállítás – saatoz XII; veenni II
szállóvendég – öönikka V
szalma – olki IX
szalmaszál – olkikorz XI
szalmatető – olenkatto II
szalonka [madárfaj] taivazvoohi X
szám – luku II; nummeera VIII
számára – halluuz; hyväks; vart
szamóca – mančikka V
számol – lukkiia VI
számtan – satačo II
szán I fn – reki IX
szán II verb [előirányoz] tähentää VII
szánalom – žalkka II
szanaszét – sekaisii
szándék – aikomuz XII
szándékos – tahalliin XIII
szándékosan – tahallaa
szándékosság – tahallizuz XX
szándékozik – aikoa III; ohvottassa XV
szánkó – reki IX
szánt – kyntää VII
szántalp – jalaz XII
szántás – 1. [eredmény] kyntymaa I; 2. [folyamat] kyntö II
szántóföld – kyntymaa I; pelto II
szappan – saippu II
szar – tae XVII
szár – varz XI
száraz – kahne XVI; kuiva VIII
szárazföld – manner XVI
szárazság – kuivuhuz XX
szárít – kuivattaa IV
szárítás – kuivahuz XII
szarka – harakka V
szárny – siipi IX
szarufa – kuuricca V
szarv – sarvi IX
szatyor – suma VIII
szauna – sauna IV
szavatosságot vállal – taata XII
szavaz – äänestää IV
szavazás – äänessöz XII
szavazó fn – valicija VIII
száz – sata
századik – sattaiz
százalék – procentta V
százas [bankjegy] satakkoi III
szed – koota XII; ottaa IV
szeg verb – lajjuttaa IV; päärmätä XI
szegély – päärme XV; äärykset XII Plur.
szegélyez – lajjuttaa IV; päärmätä XI
szegény – 1. köyhä VIII; 2. [sajnálni való] raiska IV
szegényes – köyhä VIII
szegénység – köyhyz XX
szégyelli magát – häppiissä XIII
szégyen – häppiiä VII
szégyenkezik – häppiissä XIII
szégyenlős – hävelikäz XVII; ujo II
szégyentelen – häpiämätöin XIV
szégyent hoz rá – hävätä XI
szék – stuuli II
szekér – koorma VIII; kärrit II Plur.
szekérsor – oppooza VIII
szekrény – škaappi II
szél I [légmozgás] tuul X
szél II [széle vminek] laita IV; päärme XV
szélcsend – tyven XVI
szélcserzett – ahhaava V
szeles – tuulekaz XVIII
széles – lajja IV; väljä VIII
szélesség – lajjuz XX
szelet – oza VIII; tagra IV
szeletel – tagroja V
szélforgó – väkkärä VIII
szellemi – tijjolliin XIII
szellőzik – tuultua II
szellőzőablak – vortačka V
szellőztet – tuulata XI
szélroham – säjje XVII
széltében – pitkin
szélvihar – viihkura V
szem [látószerv] silmä VIII
szembe(n) – vastaa; vasten
szembogár – mussuain XIII; silmäterä VIII
szemcse – terä VIII
szemcsés – teräkäz XVIII
személy – persoona VIII
személyes – personaaliin XIII
személyiség – persoona VIII
szemére vet – moittia II; ubrata XI
szemerkél – čipikkojja V; nestää IV; tihkua II
szemerkélő eső – tihkuvihma IV
szemét – roska II
szemhéj – silmäloomi IX
szemközt – vastaaz
szemközti – vastahiin XIII
szemléletes – vertahukselliin XIII
szemlélő – valvoja VIII
szemmel ver – äkätä XI
szemölcs – syglä VIII
szempillantás – villaahoz XII
szemrehányás – moite XV; vari II
szemrehányást tesz – ubrata XI
szemtelen – nahankiskoja VIII
szemtől szemben – kahenkahtee
szemüveg – ačkat IV Plur.  
szén – syzi XI
széna – heinä VIII
szent – pyhä VIII
szentbeszéd – rippiitöz XII
szentimentális – tuntiilliin XIII
szentség – pyhhyyz XX
szenved – kiuzantua II; käärsiä II; rankata XI; tuzata XI
szenvedély – harrassoz XII
szenvedés – kiuza IV; käärzimyz XII; tuska VIII; vaiva IV
szennyes – prokutoin XIV
szép – kauniz XVIII
szeplő – pissaamat V Plur.  
szépség – kaunehuz XX
szerda – sereta V
szerdán – seretaan
szerelem – suvvaahuz XX
szerencse – onni IX
szerencsekívánat – onnittelu II
szerencsés – onnelikaz XVIII; onnelliin XIII
szerencsét kíván – onnitella VIII
szerencsétlen – onnetoin XIV
szerencsétlenség – onnettomuz XX
szerény – ykskertain XIII
szerepel [fellép] essiintyä II
szeret – suvata XI
szeretet – suvvaahuz XX
szerkezet – lajje XVII
szerv [élettani] elliin XIV
szervezet [élettani] elliin XIV
szerzemény – saaliz XVIII
szerzetes – manahka V
szesz – pirttu II
szeszélyes – greeza VIII; kapriiznoi VI
szeszélyeskedik – greezata XI
szétesik – harota XI
széthasad – haleta XI; puheta X
széthasít – halata XI
szétnyílik – puheta X
szétoszt – jakkaa III
szétreped – haleta XI
szétszakad – kateta XI
szétszakít – hanzata XI; katkaissa VIII
szétszed – hajuttaa IV
szétszór – hajuttaa IV
széttör – katata XI; katkoa III; murtaa VII
széttöredezik – suurttua II
széttörik – kateta XI; murtua II
szétvág – katata XI
szétválik – erahussa XIV; hajossa XIV
szid – haukkua II
sziget – saar X
szigony – arriina V; pagra IV; tuura VIII
szigorú – valju II
szíj – nahkalappa IV
szikra – kippiinä V
szikrázik – kipinöjjä V
szilánk – päre XV
szilárd – luja VIII; tukkoova VIII; valju II
szilárdság – lujjuuz XX
szilfa – jallaaja VIII; toohi X
szimatol – haistaa IV; luuvvata XII
szimatolgat – haissella VIII
szimbólum – vertahuzkuva VIII
szín I [árnyalat] väri II
szín II [fészer] sarraaja V
színes – värilliin XIII
színház – teatteri II
színlel – tekössä XIV
színlelt – teennäin XIII
színpad – näyttämö II
szinte – lähez
szintén – kera; samate
szipog – irissä IX
sziszeg – kihissä IX; sihissä IX
szita – seegla IV
szitál – 1. [rostál] seegloa III; 2. [hint] sirotella VIII; 3. [csapadék] čipikkojja V; nestää IV
szitkozódik – manata XI
szitok – mannaahuz XII
szív I fn – syän XIV
szív II verb – polttaa IV
szivárog – vizvaa IV
szivárvány – vihmakaarre XVI
szívélyes – ystävälliin XIII
szívélyesség – ystävällizyz XX
szívesen – ohvottast
szívtelen – henketöin XIV
szó – sana IV
szoba – pertti II; tupa VIII
szófogadás – taipuizuz XX
szófogadatlan – kräncci II; taipumatoin XIV
szófogadó – taipuiza VIII
szófordulat – sanonta V
szokás – oppi II; tapa IV
szokásos – tavalliin XIII
szokás szerint – tavallizest
szokatlan – äkkämäin XIII
szoknya – hame XVI
szól – äännähtää IV
szolga – palvelija VIII
szolgál – 1. palvella VIII; 2. [vmilyen minőségben] tööskennellä VIII
szolgálat – palveluz XII; verka IV
szolgálólány – palvelijannain XIII
szombat – suuvotta VIII
szombaton – suuvottaan
szomj – jano II
szomjas – jannookaz XVIII
szomjazik – janottaa IV
szomorkodik – murehtia II; pahastua II; surra VIII
szomorú – murehelliin XIII; pahameeliin XIII; surulliin XIII
szomorúság – halliia VII; mure XVI; suru II
szomszéd – naapuri II
szopás – imu II
szopik – immiiä VI
szór – sirotella VIII
szórakozás – viihe XV
szórakozik – viihyttässä XV
szórakoztat – viihytellä VIII
szorgalmas – ahkera V
szorgoskodik – marakuttaa IV
szorít – lutistaa IV; painahtaa IV; piikistää IV; pistää IV
szoros mn – ahaz XVIII; tiiviz XVIII
szósz – kassen XIV
szó szerint – aivaa
szótlan – vaiteliaz XVIII; äänetöin XIV
szótlanság – vaiteliaizuz XX; äänettömyz XX
szótő – sanan tyvi IX; sanan vartalo II
sző – pagluttaa IV; punnooa III
szög – naagla IV
szőke – vaaliantukkain XIII
szökell – hypähtää IV
szőlő [növény] viiniköynnöz XII
szőlőfürt – viinirypälehet XXI Plur.  
szőlőszem – viiniryppääle XXI
szőr – 1. karva IV; pövvy II; 2. [emberi] hiuz XII
szőrme – pövvy II
szőrösszívű – tunnotoin XIV
szörp – marjavezi XII
szöszke – vaaliantukkain XIII
szövet – kankaz XVIII
szövetség – liitto II
szúnyog – sääski IX; tihijäin XIII
szúr – 1. [döf] neeglata XI; pistää IV; törniä II; 2. [testi érzés] vihavojja V
szúrás [döfés] pisse XV
szurkos – tervahiin XIII
szurok – terva VIII
szúrós – pistelikkoi III
szűk – ahaz XVIII; kaita IV
szűkösen – napist
szűkösség – ahtahuz XX
szükség – martti II; tarve XVI
szükséges – tarvittava VIII
szüksége van vmire – vaatia II
szükséglet – martti II; tarve XVI
szükségtelen – joutava VIII
szül – poikia II
szülésznő – ämmä VIII
születési év – syntymävooz XI
születési hely – syntymäsia VII
születésnap – syntymäpäivä VIII
születik – syntyä II; tärkähtässä XV
szülők – vanhemmat XIV Plur.  
szünetel – estyä II
szürke – harmaa VI
szürkül – hämärtyä II
szürkület – hämmääryz XII; iltahämmääri II
szűz [leány] neicyt XX